Wpływ antybiotykoterapii na stan mikroflory jelitowej u dzieci

Ochrona i utrzymanie homeostazy mikroflory jelitowej, odgrywa kluczową rolę w zachowaniu zdrowia człowieka. Populacja bakteryjna jelit osób dorosłych jest względnie stabilna choć jej skład ilościowy i jakościowy jest dynamiczny i ulega ciągłym zmianom wewnętrznym oraz  wpływom czynników zewnętrznych oddziałujących na organizm człowieka.

Dysbioza mikroflory jelitowej jest stanem ilościowego i jakościowego zaburzenia składu ekosystemu bakteryjnego jelit. Dochodzi wówczas do istotnego zmniejszenia liczby, różnorodności oraz funkcji symbiotycznych szczepów zasiedlających przewód pokarmowy.  Konsekwencją zachwiania równowagi między mikroflorą symbiotyczną a patogenną są pogorszenie samopoczucia lub choroba.

Dysbioza mikroflory jelitowej jest przyczyna wielu schorzeń głównie o podłożu autoimmunologicznym.

Antybiotyki są statystycznie najczęściej podawanymi dzieciom lekami

Antybiotyki odegrały niepodważalną rolę w rozwoju lecznictwa na całym świecie. Ich zastosowanie spowodowało przede wszystkim istotny spadek zachorowalności na choroby oraz śmiertelności z ich powodu.

Problemem jest ich częste stosowanie, stosowanie niezgodnie z obowiązującymi wskazaniami, oraz wyraźny od kilku lat zwrot ku antybiotykom o szerokim spektrum działania.  Szczególnie niekorzystne efekty zbiera antybiotykoterapia we wczesnych etapach życia człowieka – u bardzo małych dzieci.

Wyniki licznych badań obserwacyjnych wskazują, że stale wzrasta ogólnoświatowy wysoki poziom częstości przepisywania środków przeciwbakteryjnych we wszystkich grupach wiekowych, a w szczególności u najmłodszych pacjentów — niemowląt i dzieci.

Z dostępnych obserwacji naukowych wynika, że antybiotyki są przepisywane zarówno z uwagi na występowanie wskazań, jak i rutynowo, pomimo istnienia eksperckich wytycznych wskazujących na konieczność ograniczenia ich zastosowania. Antybiotykami preferowanymi w terapii niemowląt i dzieci są środki o szerokim spektrum działania

Antybiotykoterapia silnie redukuje liczbę poszczególnych szczepów korzystnych bakterii . To prowadzi do niekorzystnej modyfikacji składu mikroflory jelitowej. W konsekwencji, wzrasta ilość mikrobów patogennych, w szczególności enterobakterii –  Clostridium difficile oraz drożdży Candida albicans.

Jeden z najwyższych wskaźników częstości prowadzenia antybiotykoterapii wśród niemowląt i dzieci odnotowano w Stanach Zjednoczonych. dzieci do 2. roku życia poddawane były średnio trzem kuracjom antybiotykowym, natomiast w okresie do 20. roku życia ich liczba wzrastała do około siedemnastu.

Analogicznie, w badaniach szwedzkiej populacji wskazano istotnie niższy wskaźnik stosowania antybiotyków w okresie od niemowlęctwa po dorosłość, stanowiący około 40% wartości tego odnotowanego w Stanach Zjednoczonych. Istotna różnica w częstości zlecania pacjentom kuracji antybiotykowych wskazuje, że leki te, w wielu przypadkach, były przepisywane bez wyraźnych wskazań.

W Polsce, w analogicznym okresie, odnotowano istotny ogólny wzrost stosowania antybiotyków u małych dzieci. Grupą antybiotyków najczęściej rekomendowaną przez lekarzy były penicyliny, przede wszystkim amoksycyklina oraz jej połączenie z kwasem klawulanowym (50% wszystkich stosowanych antybiotyków). Nastąpił również widoczny zwrot ku nowszej generacji antybiotyków o szerokim spektrum działania, na niekorzyść starszych antybiotyków o wąskim spektrum działania.

Widoczne są również zasadnicze różnice pomiędzy aktualnymi rekomendacjami a praktyką lekarską.  

Czyli nadużywa się stosowanie antybiotyków,

jest ono nieadekwatne do problemu zdrowotnego dziecka

Proces budowy skomplikowanego ekosystemu jelitowego człowieka w pierwszych 3 latach życia,  ma bezpośredni wpływ na ukształtowanie się metabolizmu oraz rozwój układu immunologicznego w organizmie. Stan mikroflory jelitowej niemowląt i dzieci do 3 roku życia jest bardzo dynamiczny, podatny na zniszczenia takie wywołują powtarzające się i częste spożywanie antybiotyków

Wyniki licznych badań obserwacyjnych z udziałem niemowląt oraz doświadczalnych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały, że wczesna ekspozycja na antybiotyki, skutkująca zaburzeniem homeostazy mikroflory jelitowej, była przyczyną zaburzeń metabolicznych występujących we wczesnym oraz późnym dzieciństwie a także w dorosłości. Wczesna ekspozycja na antybiotyki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania atopowego zapalenia skóry, astmy, nieswoistym zapaleniem jelit, a także z otyłością i jej konsekwencjami metabolicznymi.

Wyniki badań przeprowadzonych na modelu zwierzęcym wykazały, że terapia małymi dawkami penicyliny (LDP, low-dose penicillin) powodowała istotną redukcję liczebności populacji szczepów bakterii z rodzajów Lactobacillus, Allobacullum, Rikenellaceae i Candidatus authromitus. Podobnnie jest z biocenozą jelitową człowieka— wynika z nich jednoznacznie, że antybiotykoterapia gwałtownie obniża liczebność wymienionych bakterii rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium i Bacteroides.

Opracowanie na podstawie pracy :  Wpływ leków na mikroflorę jelitową // Iwona Węgielska, Joanna Suliburska

Przeczytaj też

https://www.ogrodyprebiotyczne.pl/sklep/matopi-dla-dzieci/
 • Kuracja Mikrobiomu Jelitowego

  DETOX i wzmocnienie mikrobiomu

  Oceniono 0 na 5
  90.00  Dodaj do koszyka
 • Kuracja Mikrobiomu Jelitowego

  ZESTAW na zdrowe jelita

  Oceniono 0 na 5
  380.00 

  W ciągu 6 godzin od rozpoczęcia spożywania nastąpi znaczący wzrost liczebności Dobrych Bakterii w mikrobiomie Twojego jelita grubego.  W tym czasie,  z jednej bakterii powstanie około 16 milionów nowych. Kuracja poprawia kondycję jelita, oczyszcza i natlenia organizm, wymiata złogi. Przywraca proporcje mikrobów, eliminuje mikroby patogenne.

  Dodaj do koszyka
 • Kuracja Mikrobiomu Jelitowego

  Zestaw na wzmocnienie

  Oceniono 0 na 5
  180.00 

  Dla osób, które chcą szybko wzmocnić swoją florę jelitową, Dla osób, które borykają się z ciągnącymi się infekcjami, Dla osób, które często zapadają na infekcje, Dla osób starszych, leżących lub z ograniczoną ruchowością.

  Dodaj do koszyka

przeczytaj więcej wpisów

ANATOMIA BARIERY JELITOWEJ

Bariera jelitowa jest złożoną interaktywną strukturą, która reguluje przepływ treści pokarmowych w świetle jelita grubego. Bierze aktywny udział w homeostazie immunologicznej, mikrobiologicznej i metabolicznej całego

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE TOPINAMBURU

Helianthus tuberosus jest rośliną wielofunkcyjną, wykazuje korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, jest doskonałym dodatkiem do codziennego odżywiania. Topinambur jest rośliną prozdrowotną, działa jak afrodyzjak,

Shopping Cart
0
  0
  Twój koszyk
  Your cart is emptyTwój koszyk jest pusty