PODSUMOWANIE

W ramach Projektu Ludzkiego Mikrobiomu poznano funkcje, jakie pełnią mikroorganizmy jelitowe w organizmie człowieka, a także zwrócono uwagę na czynniki, które mogą zaburzać równowagę w zespole mikroorganizmów jelitowych (np. dieta, leki, czas pasażu jelitowego). Utrata Dobrych Bakterii prowadzi do dominacji tych gatunków, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego lub które w wyniku aktywności enzymatycznej biorą udział w wytwarzaniu związków toksycznych w ten sposób przyczyniając się do rozwoju chorób. Najpierw brakuje Dobrych Bakterii, potem rozrastają się te niekorzystne dla zdrowia.

Projekt Ludzkiego Mikrobiomu – The Human Microbiome Project – HMP /2007-2016/  był inicjatywą badawczą, mającą na celu zrozumienie mikroflory zaangażowanej w ludzkie zdrowie i choroby.   Projekt Ludzkiego Mikrobiomu był konsekwencją i rozszerzeniem przeprowadzonego wcześniej projektu sekwencjonowania ludzkiego DNA – Human Genome Project /1990-2003/. Projekt Poznania Ludzkiego Genomu wykazał, że choroby genetyczne nie istnieją, żaden gen nie koduje nam ani zdrowia, ani chorowania.

W ramach projektu badawczego ludzkiego mikrobiomu /HMP/,   zasekwencjonowano około 1000  referencyjnych genomów mikroorganizmów zamieszkujących w naszym ciele, które pozwoliły na scharakteryzowanie społeczności bakteryjnych kolonizujących wybrane do projektu nisze ekologiczne: drogi oddechowe (nos), skórę, przewód pokarmowy i drogi moczowo-płciowe.

W kilkunastoletnich badaniach, najwięcej uwagi poświęcono części  mikrobiomu człowieka znajdującego się w przewodzie pokarmowym (GI – gastrointestinal tract), a w szczególności w jelitach.

Hipokrates  „ojciec medycyny”

Mikrobiom człowieka objawił się jako kluczowy gracz w zdrowiu i chorobie. Hipokrates już 400 lat p.n.e. wskazywał,

że „złe trawienie jest korzeniem wszelkiego zła”.

Dopiero ponad 2,5 tysiąca lat później, nauka poznała mechanizm działania ludzkich wnętrzności i wykazała, że to prawda !

Zaburzenia i  zmiany składu mikroflory jelita grubego prowadzą do powstawania chorób.

Mikrobiom jelita grubego między innymi dba o układ immunologiczny, chroni przed kolonizacją mikroorganizmami patogennymi – infekcje, spełnia funkcje metaboliczne i troficzne, bierze udział w syntezie witaminy K, B1, B6, B12, C.

Bakterie zasiedlają Ziemię od co najmniej 2,5 miliarda lat. Znamy 55 typów bakterii, jednak w ludzkich jelitach występuje tylko część z nich (m.in. Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Cyanobacteria, Spirochaeates), a dwa typy: Bacteroidetes i Firmicutes są zdecydowanie dominujące .

Pomimo oszałamiającej liczby drobnoustrojów w ludzkim ciele, nadal nie rozpoznano większości organizmów tworzących ludzki mikrobiom, gdyż nie zostały one skutecznie wyhodowane w warunkach laboratoryjnych, ani nie zidentyfikowano ich w żaden  inny sposób. Jest to niemożliwe ze względu na to, że są to organizmy bezwzględnie beztlenowe, i umierają przy każdej próbie izolacji ich z naturalnego środowiska. 

„Core microbiome” jelit

nie wykryto ani jednego gatunku bakterii licznie (z założenia >0,5% zespołu mikroorganizmów) występującego u  wszystkich badanych 154  osób.

 Otrzymane w trakcie badań dane wskazują, że na poziomie taksonomicznym o wspólnej mikroflorze można mówić tylko w przypadku małej populacji lub biorąc pod uwagę niższą niż 0,5% częstość występowania danego gatunku. Przeprowadzone nieco później metagenomowe badania próbek zawartości jelit 124 Europejczyków wykryły 18 gatunków obecnych u wszystkich badanych osób i  57  gatunków u  90% osób tej samej populacji oraz udokumentowały, że większość zidentyfikowanych genów mikroorganizmów była wspólna dla wszystkich badanych. Jednak dalsze analizy częstości występowania tych popularnych gatunków u innych osób wykazały dużą różnorodność pomiędzy mikroflorą poszczególnych osobników. Otrzymane dane pozwalają wnioskować, że „core microbiota” w ludzkich jelitach może istnieć jedynie w dość małej populacji o określonej wielkości, a zwiększając liczbę badanych do nieograniczenie dużych rozmiarów, powoduje się zanik „core microbiota”. Bliźnięta jednojajowe mają inny skład mikrobiomu jelitowego.

Oznacza to, że każdy z nas posiada indywidualny zestaw szczepów bakterii, które są niepowtarzalne jak linie papilarne człowieka.

Oznacza to również, że żaden przemysłowo wychodowany probiotyk nie pasuje do żadnego mikrobiomu, nie jest go w stanie zastąpić ani nawet uzupełnić.

Mikroflora jelit człowieka, a choroby…

Mikrobiom jelit jest częścią składową ludzkiego organizmu, konieczną do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia, a jego zmiany powodują w czasie, powstawanie chorób jelitowych, a w konsekwencji –  powstawanie schorzeń ogólnoustrojowych.

Wszystkie choroby autoimmunologiczne pochodzą z jelit.

Podsumowanie The Human Microbiome Project

Mikrofora mikrobiomu jest niezbędną częścią składową ludzkiego organizmu, konieczną do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Zmiany w składzie lub fizjologii mikrobiomu wywołują wiele problemów zdrowotnych.

Mózgiem naszego zdrowia jest mikroflora jelita grubego.

Jest to największy ekosystem, a istotne negatywne zmiany w jego strukturze prowadzą najpierw do  chorób jelitowych /dysbioza/, a długotrwały rozstrój przechodzi w nieszczelność jelita i wywołuje schorzenia ogólnoustrojowe. Mikrobiom jelitowy spełnia między innymi funkcje ochronne, tworząc skuteczną barierę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, syntetyzuje witaminy K i z grupy B, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), degraduje niestrawione przez człowieka w jelicie cienkim składniki pokarmowe, przez co pozyskuje energię, przyczynia się do sprawnego funkcjonowania motoryki jelit.

Kluczowe ustalenia HMP opublikowane w 20019 roku:

 • Drobnoustroje dysponują 360 razy większą liczbą genów odpowiedzialnych za przetrwanie człowieka niż własne geny człowieka. Szacuje się, że geny kodujące białka bakterii są bardziej liczne niż geny ludzkie.
 • Aktywność metaboliczna drobnoustrojów, odbywa się z udziałem różnych mikrobów. Duże znaczenie ma zatem obecność różnorodnej mikroflory oraz wewnętrzne karmienie krzyżowe mikrobów jelitowych, wykorzystujące efektywnie wszystkie powstałe matabolity.
 • Skład ludzkiego mikrobiomu zmieniają się w czasie, na co ma główny wpływ głównie stan chorobowy pacjenta i przyjmowane leki. Jednak mikrobiom ma zdolność, aby nawet po długim wycieńczeniu, powrócić do stanu równowagi.
 • Sale!
  Kuracja Mikrobiomu Jelitowego

  DETOX i wzmocnienie mikrobiomu

  Oceniono 0 na 5
  72.00  Dodaj do koszyka
 • Kuracja Mikrobiomu Jelitowego

  ZESTAW na zdrowe jelita

  Oceniono 0 na 5
  380.00 

  W ciągu 6 godzin od rozpoczęcia spożywania nastąpi znaczący wzrost liczebności Dobrych Bakterii w mikrobiomie Twojego jelita grubego.  W tym czasie,  z jednej bakterii powstanie około 16 milionów nowych. Kuracja poprawia kondycję jelita, oczyszcza i natlenia organizm, wymiata złogi. Przywraca proporcje mikrobów, eliminuje mikroby patogenne.

  Dodaj do koszyka
 • Sale!
  Kuracja Mikrobiomu Jelitowego

  Zestaw na wzmocnienie

  Oceniono 0 na 5
  161.00 

  Dla osób, które chcą szybko wzmocnić swoją florę jelitową, Dla osób, które borykają się z ciągnącymi się infekcjami, Dla osób, które często zapadają na infekcje, Dla osób starszych, leżących lub z ograniczoną ruchowością.

  Dodaj do koszyka

przeczytaj więcej wpisów

ANATOMIA BARIERY JELITOWEJ

Bariera jelitowa jest złożoną interaktywną strukturą, która reguluje przepływ treści pokarmowych w świetle jelita grubego. Bierze aktywny udział w homeostazie immunologicznej, mikrobiologicznej i metabolicznej całego

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE TOPINAMBURU

Helianthus tuberosus jest rośliną wielofunkcyjną, wykazuje korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, jest doskonałym dodatkiem do codziennego odżywiania. Topinambur jest rośliną prozdrowotną, działa jak afrodyzjak,

Shopping Cart
0
  0
  Twój koszyk
  Your cart is emptyTwój koszyk jest pusty